• 12:15 am

  Yu Xiang and her daughter move into a new neighbourhood where everyone’s life seems perfect. However, dark secrets and horror have raided each family from the inside.

  Uriah See, Kendra Sow, Emily Lim, Chai Zi, Thor Yin Wei, April Chan

  Adrian Teh

 • 12:40 am

  Elyse Dufour, Jack Champion, Jermaine Rivers

  Abiel Bruhn, John Rocco

 • 02:10 am

  Christine Woods, Graham Sibley

  Travis Stevens

 • 03:40 am

  Lam Tze Chung, Tony Ho, Jeff Chan, Vivian Law, Thor Lok

  Alan de Law, Jeff Chan

 • 05:00 am

  Stevie Dominique, Christian Loho

  Rano Dimas

 • 06:30 am

  Izumi Fujimoto, Amane Okayama, Riho Takada

  Yoshihiro Nakamura, Kôji Shiraishi, Mari Asato, Hiroki Iwasawa, Hajime Ohata, Eisuke Naitô

 • 08:15 am

  Yu Xiang and her daughter move into a new neighbourhood where everyone’s life seems perfect. However, dark secrets and horror have raided each family from the inside.

  Uriah See, Kendra Sow, Emily Lim, Chai Zi, Thor Yin Wei, April Chan

  Adrian Teh

 • 08:40 am

  Elyse Dufour, Jack Champion, Jermaine Rivers

  Abiel Bruhn, John Rocco

 • 10:10 am

  Christine Woods, Graham Sibley

  Travis Stevens

 • 11:40 am

  Lam Tze Chung, Tony Ho, Jeff Chan, Vivian Law, Thor Lok

  Alan de Law, Jeff Chan

 • 01:00 pm

  Stevie Dominique, Christian Loho

  Rano Dimas

 • 02:30 pm

  Izumi Fujimoto, Amane Okayama, Riho Takada

  Yoshihiro Nakamura, Kôji Shiraishi, Mari Asato, Hiroki Iwasawa, Hajime Ohata, Eisuke Naitô

 • 04:15 pm

  Yu Xiang and her daughter move into a new neighbourhood where everyone’s life seems perfect. However, dark secrets and horror have raided each family from the inside.

  Uriah See, Kendra Sow, Emily Lim, Chai Zi, Thor Yin Wei, April Chan

  Adrian Teh

 • 04:40 pm

  Elyse Dufour, Jack Champion, Jermaine Rivers

  Abiel Bruhn, John Rocco

 • 06:10 pm

  Christine Woods, Graham Sibley

  Travis Stevens

 • 07:40 pm

  Lam Tze Chung, Tony Ho, Jeff Chan, Vivian Law, Thor Lok

  Alan de Law, Jeff Chan

 • 09:00 pm

  Phuong Mai, Quang Su, Hoang Phuc

  Van M.Pham

 • 10:55 pm

  Zo Yi, An Ning, Pei Zheng Zheng

  Ming Cai