Schedule Week

12:35am

IBLIS

Stevie Dominique, Christian Loho

Rano Dimas

02:00am

Zombie Island

Lam Tze Chung, Tony Ho, Jeff Chan, Vivian Law, Thor Lok

Alan de Law, Jeff Chan

03:20am

Tragic Theater

Christopher De Leon, John Estrada, Andi Eigenmann

Tikoy Aguiluz

An engineer is assigned to restore the national film centre where many workers died from a fatal accident. She arranges a group of exorcists to weed out the spirits.
05:00am

Midnight Ruins

Zhang Sheng Yue, Chang Yi Ran, Liu Jun Feng, Zeng Yi Lian

Hu Yun

06:40am

Hollow

Pat Garett, Pete Bird, Ellie Jeffreys, Ben Manning

Jonathan Zaurin

08:35am

IBLIS

Stevie Dominique, Christian Loho

Rano Dimas

10:00am

Zombie Island

Lam Tze Chung, Tony Ho, Jeff Chan, Vivian Law, Thor Lok

Alan de Law, Jeff Chan

11:20am

Tragic Theater

Christopher De Leon, John Estrada, Andi Eigenmann

Tikoy Aguiluz

An engineer is assigned to restore the national film centre where many workers died from a fatal accident. She arranges a group of exorcists to weed out the spirits.
01:00pm

Midnight Ruins

Zhang Sheng Yue, Chang Yi Ran, Liu Jun Feng, Zeng Yi Lian

Hu Yun

02:40pm

Hollow

Pat Garett, Pete Bird, Ellie Jeffreys, Ben Manning

Jonathan Zaurin

04:35pm

IBLIS

Stevie Dominique, Christian Loho

Rano Dimas

06:00pm

Zombie Island

Lam Tze Chung, Tony Ho, Jeff Chan, Vivian Law, Thor Lok

Alan de Law, Jeff Chan

07:20pm

Tragic Theater

Christopher De Leon, John Estrada, Andi Eigenmann

Tikoy Aguiluz

An engineer is assigned to restore the national film centre where many workers died from a fatal accident. She arranges a group of exorcists to weed out the spirits.
09:00pm

Dead Dicks

Heston Horwin, Jillian Harris

Lee Paula Springer

10:25pm

Tales of the Undeparted

Oguri Yui, Kuranoo Narumi, Komiyama Haruka, Muto Tomu, Sakaguchi Nagisa, Suzuki Yuka, Gyoten Yurina, Omori Maho

Kenji Itoso