Schedule Week

12:20am

The Nightmares

Phuong Anh, Thien Minh

Dinh Cong Hieu

01:55am

No. 82 Haunted House

Ge Tian, Hu Tian Yi, Tiara Huang, Wang Kang

Yuan Jie

03:25am

Ghost Wedding

Carlos Chan, Rose Chan, Ava Liu, Helen Law, Cheung Tat Ming

Tony Leung Hung Wah

05:00am

Death of a Girlfriend

Diego Loyzaga, AJ Raval, Arnold Reyes

Yam Laranas

06:35am

Kidan Piece of Darkness

Izumi Fujimoto, Amane Okayama, Riho Takada

Yoshihiro Nakamura, Kôji Shiraishi, Mari Asato, Hiroki Iwasawa, Hajime Ohata, Eisuke Naitô

08:20am

The Nightmares

Phuong Anh, Thien Minh

Dinh Cong Hieu

09:55am

No. 82 Haunted House

Ge Tian, Hu Tian Yi, Tiara Huang, Wang Kang

Yuan Jie

11:25am

Ghost Wedding

Carlos Chan, Rose Chan, Ava Liu, Helen Law, Cheung Tat Ming

Tony Leung Hung Wah

01:00pm

Death of a Girlfriend

Diego Loyzaga, AJ Raval, Arnold Reyes

Yam Laranas

02:35pm

Kidan Piece of Darkness

Izumi Fujimoto, Amane Okayama, Riho Takada

Yoshihiro Nakamura, Kôji Shiraishi, Mari Asato, Hiroki Iwasawa, Hajime Ohata, Eisuke Naitô

04:20pm

The Nightmares

Phuong Anh, Thien Minh

Dinh Cong Hieu

05:55pm

No. 82 Haunted House

Ge Tian, Hu Tian Yi, Tiara Huang, Wang Kang

Yuan Jie

07:25pm

Ghost Wedding

Carlos Chan, Rose Chan, Ava Liu, Helen Law, Cheung Tat Ming

Tony Leung Hung Wah

09:00pm

Model Family

Uriah See, Kendra Sow, Emily Lim, Chai Zi, Thor Yin Wei, April Chan

Adrian Teh

Yu Xiang and her daughter move into a new neighbourhood where everyone’s life seems perfect. However, dark secrets and horror have raided each family from the inside.
11:10pm

Dead Dicks

Heston Horwin, Jillian Harris

Lee Paula Springer