• 12:20 am

  Han Dong, Chen Zi Han

  Cheng Si Yu

 • 02:00 am

  Nico De Castris, Nicole Henderson

  Eddie Augustin

 • 03:30 am

  Monica Chan, Cheng Pei Pei, An Ze Hao, Yang Jing Ru

  Liu Ning

 • 05:00 am

  Pat Garett, Pete Bird, Ellie Jeffreys, Ben Manning

  Jonathan Zaurin

 • 06:55 am

  Yu Duong, Mai Bich Tram, Nguyen Xuan Hiep

  Peter Mourougaya

 • 08:20 am

  Han Dong, Chen Zi Han

  Cheng Si Yu

 • 10:00 am

  Nico De Castris, Nicole Henderson

  Eddie Augustin

 • 11:30 am

  Monica Chan, Cheng Pei Pei, An Ze Hao, Yang Jing Ru

  Liu Ning

 • 01:00 pm

  Pat Garett, Pete Bird, Ellie Jeffreys, Ben Manning

  Jonathan Zaurin

 • 02:55 pm

  Yu Duong, Mai Bich Tram, Nguyen Xuan Hiep

  Peter Mourougaya

 • 04:20 pm

  Han Dong, Chen Zi Han

  Cheng Si Yu

 • 06:00 pm

  Nico De Castris, Nicole Henderson

  Eddie Augustin

 • 07:30 pm

  Monica Chan, Cheng Pei Pei, An Ze Hao, Yang Jing Ru

  Liu Ning

 • 09:00 pm

  Zhang You, Song Ci

  Li Dong

 • 10:35 pm

  Nao Matsushita, Ami Suzuki, Hiroyuki Ikeuchi

  Kenta Fukasaku