• 12:40 am

  Georgia Chara, Leigh Scully, Andy Mcphee

  Steven Spiel

 • 02:05 am

  A serial killer thinks that he needs to kill suicidal people in order to save them.

  Simon Yam, Nick Cheung, Liu Kai Chi, Kenny Wong, Mimi Kung, Evelyn Choi

  Daniel Yee Heng Chan, Steve Woo, Liu Jian Ping, Hui Shu Ning

 • 03:35 am

  Heston Horwin, Jillian Harris

  Lee Paula Springer

 • 05:00 am

  Han Dong, Chen Zi Han

  Cheng Si Yu

 • 06:40 am

  Jean Garcia, Jay Manalo, Junyka Santarin

  T.A. Acierto

 • 08:40 am

  Georgia Chara, Leigh Scully, Andy Mcphee

  Steven Spiel

 • 10:05 am

  A serial killer thinks that he needs to kill suicidal people in order to save them.

  Simon Yam, Nick Cheung, Liu Kai Chi, Kenny Wong, Mimi Kung, Evelyn Choi

  Daniel Yee Heng Chan, Steve Woo, Liu Jian Ping, Hui Shu Ning

 • 11:35 am

  Heston Horwin, Jillian Harris

  Lee Paula Springer

 • 01:00 pm

  Han Dong, Chen Zi Han

  Cheng Si Yu

 • 02:40 pm

  Jean Garcia, Jay Manalo, Junyka Santarin

  T.A. Acierto

 • 04:40 pm

  Georgia Chara, Leigh Scully, Andy Mcphee

  Steven Spiel

 • 06:05 pm

  A serial killer thinks that he needs to kill suicidal people in order to save them.

  Simon Yam, Nick Cheung, Liu Kai Chi, Kenny Wong, Mimi Kung, Evelyn Choi

  Daniel Yee Heng Chan, Steve Woo, Liu Jian Ping, Hui Shu Ning

 • 07:35 pm

  Heston Horwin, Jillian Harris

  Lee Paula Springer

 • 09:00 pm

  A country boy, Woen, has a crush on Ploy, a pretty girl from his village, and their parents arrange marriage for them. On their wedding night however...

  Fandee Chanyathanakorn, Zozeen Panyanut Jirarottanakasem

  Pisut Praesangeam

 • 10:45 pm

  Lin Xiao, Ge Ling Rui, Li Jin Feng, Zou Jie Yi

  Yu Su