• 01:10 am

  A newcomer offends the ghosts in his office on his first day at work and experiences spooky encounters during night shifts, making him reflect on his behaviour.

  Ivan Low, Thian Siew Kim, Batu Lim

  Heng Aik Siong

 • 02:00 am

  Marcienne Dwyer, Matt Dellapina

  Preston DeFrancis

 • 03:30 am

  Chen Chu Huan, Huang Qi Hang, Gong Wan Yi, Zhang Yi Jian, Zhu La La

  Zhan Yue

 • 05:00 am

  Yu Xiang and her daughter move into a new neighbourhood where everyone’s life seems perfect. However, dark secrets and horror have raided each family from the inside.

  Uriah See, Kendra Sow, Emily Lim, Chai Zi, Thor Yin Wei, April Chan

  Adrian Teh

 • 05:25 am

  Yu Xiang and her daughter move into a new neighbourhood where everyone’s life seems perfect. However, dark secrets and horror have raided each family from the inside.

  Uriah See, Kendra Sow, Emily Lim, Chai Zi, Thor Yin Wei, April Chan

  Adrian Teh

 • 05:50 am

  Ping Cuo Za Xi, Luo Bu Zhuo Ga, Jiang Zi Yan

  Za Xi Cai Jia

 • 07:10 am

  Pokwang, Benjie Paras, Andrei Paras, Yassi Pressman

  Wenn V. Deramas

 • 09:10 am

  A newcomer offends the ghosts in his office on his first day at work and experiences spooky encounters during night shifts, making him reflect on his behaviour.

  Ivan Low, Thian Siew Kim, Batu Lim

  Heng Aik Siong

 • 10:00 am

  Marcienne Dwyer, Matt Dellapina

  Preston DeFrancis

 • 11:30 am

  Chen Chu Huan, Huang Qi Hang, Gong Wan Yi, Zhang Yi Jian, Zhu La La

  Zhan Yue

 • 01:00 pm

  Yu Xiang and her daughter move into a new neighbourhood where everyone’s life seems perfect. However, dark secrets and horror have raided each family from the inside.

  Uriah See, Kendra Sow, Emily Lim, Chai Zi, Thor Yin Wei, April Chan

  Adrian Teh

 • 01:25 pm

  Yu Xiang and her daughter move into a new neighbourhood where everyone’s life seems perfect. However, dark secrets and horror have raided each family from the inside.

  Uriah See, Kendra Sow, Emily Lim, Chai Zi, Thor Yin Wei, April Chan

  Adrian Teh

 • 01:50 pm

  Ping Cuo Za Xi, Luo Bu Zhuo Ga, Jiang Zi Yan

  Za Xi Cai Jia

 • 03:10 pm

  Pokwang, Benjie Paras, Andrei Paras, Yassi Pressman

  Wenn V. Deramas

 • 05:10 pm

  A newcomer offends the ghosts in his office on his first day at work and experiences spooky encounters during night shifts, making him reflect on his behaviour.

  Ivan Low, Thian Siew Kim, Batu Lim

  Heng Aik Siong

 • 06:00 pm

  Marcienne Dwyer, Matt Dellapina

  Preston DeFrancis

 • 07:30 pm

  Chen Chu Huan, Huang Qi Hang, Gong Wan Yi, Zhang Yi Jian, Zhu La La

  Zhan Yue

 • 09:00 pm

  Vicky Prasetyo, Angel Lelga

  Hany Mustofa

 • 10:50 pm

  Donnalyn Bartolome, Ella Cruz

  Richard Somes